ÅF policy

ÅF policy

Wä Bil AB kommer att behandla de personuppgifter som återfinns i detta avtal, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning samt Wä Bil AB personuppgiftspolicy som återfinns på www.wabil.se. Wä Bil AB kommer att behandla dina personuppgifter för att fullgöra avtalet med dig och den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra nämnda avtal.

Wä Bil AB kommer också att överföra dina personuppgifter till generalagenten för Peugeot i Sverige K. W. Bruun Autoimport AB (”Peugeot Sverige”).

Wä Bil AB och Peugeot Sverige kommer att använda dina personuppgifter bland annat för att kontakta dig, bl.a. via e-post och sms, i samband med aktiviteter, erbjudanden, produktlanseringar och annan liknande direktmarknadsföring. Den lagliga grunden för denna behandling är Peugeot Sveriges och Wä Bil AB berättigade intresse av att kunna erbjuda dig en bättre köp- och kundupplevelse samt att ge dig personligt anpassade erbjudanden och annan relevant information. Du har emellertid rätt att när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

Personuppgifterna kommer att behandlas av Peugeot Sverige och Wä Bil AB så länge det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig samt den ytterligare tid som krävs enligt lag eller avtal.

Utförligare information om Wä Bil AB behandling av dina personuppgifter, se Wä Bil AB personuppgiftspolicy, www.wabil.se. För den personuppgiftsbehandling Peugeot Sverige företar för egen räkning hänvisas till Peugeot Sveriges personuppgiftspolicy, www.peugeot.se.